Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKTUALITY_2012

 

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY z Roztyl a Jižního Města (rok 2012): 

(zprávy z Roztyl a JM zasíláme pravidelně cca jednou měsíčně od roku 2009 mnoha stovkám zájemců též e-mailem)

 


 

20.9.2012

Včera, dne 20.9.2012, byl záměr změny ÚP CVZ Velké Roztyly Zastupitelstvem Magistrátu hl.m. Prahy ZAMÍTNUT !

Děkujeme tímto vám všem desítkám a stovkám spoluobčanů za důvěru, kterou
jste nám celé roky prokazovali a jen díky vám jsme vydrželi kauzu kolem Roztyl
sledovat a řešit. 


 

3.10.2012

o.s. Zelené Roztyly zaslalo děkovné dopisy a e-maily občanům, politikům, novinářům, všem, kteří se za celé roky kauze záměru změny ÚP na Roztylech věnovali a pomohli.

 

 

20.9.2012

Včera, dne 20.9.2012, byl záměr změny ÚP CVZ Velké Roztyly Zastupitelstvem Magistrátu hl.m. Prahy ZAMÍTNUT !

Děkujeme tímto vám všem desítkám a stovkám spoluobčanů za důvěru, kterou
jste nám celé roky prokazovali a jen díky vám jsme vydrželi kauzu kolem Roztyl
sledovat a řešit. 

 

Věříme, že se naše dlouhé a namáhavé úsilí okolo této kauzy vyplatilo. Jsme si
hlavně jisti, že jsme vzbudili zájem řady spoluobčanů o veřejné dění ve svém
okolí a o otázku územního plánu. Je velmi důležité se o tyto záležitosti
zajímat a včas zachytit případné další pokoutné pokusy politiků a developerů o zneužití
našeho okolí. V opačném případě může být pozdě, jak se ukazuje např. na kauze
Bytový park Roztyly společnosti Alborg Development, kde v současné době probíhá
odvolací řízení na vydání územního rozhodnutí a kdy zoufalí občané v dotčené
lokalitě museli sáhnout dokonce k prostředkům podání žaloby na rozhodnutí
Magistrátu hl.m. Prahy. 

Doufáme, že se záměr zástavby Roztyl jen zainteresovanými členy MČ/MHMP
„nepřevlékne“ pod jiné pořizovací číslo změny ÚP, nepřejmenuje se z „Velkých
Roztyl“ třeba na dnes oblíbený výraz „revitalizace“ území Roztyly a nebudeme
tady mít záměr zástavby brzy znovu, pěkně převlečenou.

Na druhou stranu se podařilo zainteresovaným politikům oživit jinou změnu
územního plánu u metra Roztyly - Z 1147/06, jež má zlikvidovat plochy území
hromadné dopravy při ulici Tomíčkova a není vyloučeno, že se i jiná území na
Roztylech “převlečou” pod jiné pořizovací číslo změny územního plánu.

Vaše
o.s. Zelené Roztyly

  

18.9.2012

1) Důležitý moment pro Rozyly - finální hlasování - ve čtvrtek 20.září 2012 od
9h jedná Zastupitelstvo MHMP o osudu CVZ Velké Roztyly !! Bod č .9, prosím
sledujte jednání ZMHMP na webu nebo osobně.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/index.html

2) V pondělí 10.září byly Velké Roztyly také na programu jednání Zastupitelstva
MČ Praha 11. Byli jsme připraveni od 18h, do 21:30h se řešil záměr zástavby
kolem metra Háje, bod Roztyl byl zahájen po 21:30h a záhy ukončen. Ing. arch.
Kábrt přečetl zprávu, ve které vychválil vizi Velké Roztyly, tvrdil, že všechny
připomínky SEA jsou nyní zapracovány (i když je to stejné, jako dříve). Pak si
vzal slovo starosta D.Mlejnský s tím, že má informace, že Výbor pro územní
rozvoj ZHMP doporučuje změnu Z 2722/00 (Velké Roztyly) zastupitelstvu hl.m.
Prahy zamítnout, že se změnou nesouhlasí Komise Rady hl.m. Prahy pro územní
plán a jeho změny (to víme) a že on, Mlejnský, bude na Zastupitelstvu hl.m. Prahy
hlasovat pro zamítnutí. A tak stahuje bod č. 43, který se týká Roztyl z jednání
zastupitelstva MČ P11. A bylo. Co za tím vším je, netušíme.


3) Dne 17.9. v 18:00 proběhlo v MŠ Křejpského 1502/8 jednání zástupců SVJ z
domů
v ulicích Nešporova a Plickova se zástupci MČ Praha 11 ohledně výstavby 5
patrového garážového domu (GD) pro cca 835 parkovacích stání pro širší spádovou
oblast v dané lokalitě. 

Na jednání měl být představen monstrózní projekt (pouze v jedné variatě
řešení),
zástupcům SVJ předány podkladové materiály a informace pro členy SVJ a měla být
vedena diskuse, zda projekt realizovat či ne.

Zajímavé je, že ačkoli zástupci radnice neustále opakují, že bez souhlasu
většiny obyvatel dotčených lokalit GD realizovány nebudou, pro GD v uvedené
lokalitě byla již zpracována dokumentace pro územní řízení a v současné době
probíhá zjišťovací řízení na daný projekt dle zákona č.100/2001 Sb. o
posuzování
vlivů na životní prostředí. Znamená to, že GD Nešporova je již v pokročilé fázi
projektové přípravy a na zpracování uvedených dokumentací byly vynaloženy
značné
finanční prostředky.

Zástupcům MČ se na jednání nepodařilo přesvědčit místní obyvatele, kteří
projekt
GD jednoznačně hlasováním zamítli a Radě MČ prostřednictvím zástupce starosty
předložili prohlášení (viz příloha).

Ve středu 19.9. ve stejném čase a na stejném místě (s omezenou kapacitou) má
uskutečnit jednání se zástupci SVJ Brandlova a Chalupkova, v blízké době pak se
zástupci SVJ Janouchova a Štichova (1.10.) a dále Gregorova a Hrudičkova (3.10. v
18 hod). 

Pokud víte o dalších lidech, které problémy garážových domů na Jižním Městě
zajímají, prosím přepošlete tento e-mail dále.


4) Rozhovor Kateřiny Kašparové se starostou - téma: "Opozice a politicky boj" 
zdroj: web Prahy 11, rubrika Slovo starosty, Rozhovor se starostou 1 - video
 
"Občanská sdružení jsou rakovina společnosti. Prolejzá, znevažuje, zpochybňuje
práci a existenci státních orgánů. Proces zhoubnosti je už v tom legislativním
procesu. Chtěl bych vrátit legislativní proces do 90 let a omezit vliv
občanských sdružení. Založení o.s. vyvolálavá nepřijemnosti, finanční ztráty a
zbrždění vývoje celé republiky".  ( čas 11:55).   Ke konci rozhovoru už
vystupuje jako urbanista a tvůrce krajiny.
 
http://www.youtube.com/watch?v=nFHiob2NMAc&list=UUSvgNU81QyA-qlJd0TBvDsQ&

index=5&feature=plcp
 

(http://www.youtube.com/watch?v=nFHiob2NMAc&list=UUSvgNU81QyA-qlJd0TBvDsQ&index=5&feature=plcp)

 

 

 

S pozdravem
o.s. Zelené Roztyly

 

5.9.2012

Vážení spoluobčané,

ozýváme se opět po letních prázdninách a bohužel hned s DŮLEŽITOU zprávou:

Toto pondělí 10.9. v 18:00 h na ZASTUPITELSTVU MČ Prahy 11 se má projednávat
uplatnění
návrhu změny územního plánu Z2722/00 tzv. Velké Roztyly, tentokrát při tvorbě
nového územního plánu města Prahy!

Developerský zájem protlačovaný radnicí Prahy 11, tzv. celoměstsky významná
změna Z2722/00 Velké Roztyly pravděpodobně díky našemu několikaletému odporu
neprojde přes Magistrát hl.m. Prahy, a tak se starosta Mlejnský a jeho koalice
ODS+ČSSD+PP pokouší tuto megalomanskou zástavbu protlačit znovu, tentokrát v
rámci pořizování nového územního plánu Prahy. 

Proti návrhu změny Velké Roztyly stojí stanovisko Komise Rady hl.m. Prahy,
která se jednohlasně shodla, že v této podobě změnu nelze schválit. “Možná po
redukci
zastavitelného území a po stanovením jasných kritérií pro výstavbu sportovních
ploch a přístupu do lesa. Zabírají se plochy pro sport a rekreaci a plochy
parků a historických zahrad, které navazují na nádherný a oblíbený Michelský
les. Pro
území by měl být zpracován tzv. regulační plán.”

Je velmi smutné, že všechny strany nynější radniční koalice před komunálními
volbami svorně tvrdily, že zastaví dvelopreské projekty a betonování zeleně na
Jižním Městě. Kde jsou slibované parky na Roztylech a Trojmezí?

Přijďte prosím s námi na Zastupitelstvo 10.9. do zasedacího sálu objektu CENTRA
POHYBOVÉ MEDICÍNY (Pyšelská 2361/4, Praha 4) v 18:00 na projednání tohoto
tématu a vyjádřete svůj názor. 

Stávající územní plán a návrh plánované změny Velké Roztyly posíláme v příloze.
Program jednání Zastupitelstva je k vidění zde: 
http://www.praha11.cz/cs/radnice/aktuality-z-radnice/urad-mestske-casti-praha-11-odbor-kancelar-starosty-oznamuje-ze.html

Děkujeme za Vaši podporu a zájem o Vaše okolí.


Dále připojujeme několik článků o dalších kauzách na Jižním Městě: 

1) Radou hl.m. Prahy na podnět MČ Praha 11 schválila zřízení modrých
parkovacích
zón na podstatné části Jižního Města. Definitivní realizaci zón musí ještě
potvrdit Zastupitelstvo hl.m. Prahy. Zlepší modré zóny na Jižním Městě situaci
s
parkováním nebo jen vytáhnou od obyvatel peníze? 

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=200:zlepi-modre-zony-na-jinim-mst-situaci-s-parkovanim-nebo-jen-vytahnou-od-obyvatel-penize&catid=36:nejnovejsi-zpravy&Itemid=60

http://praha.idnes.cz/clanek.aspx?c=A120626_163451_praha-zpravy_ab

http://praha.idnes.cz/radnice-chteji-modre-zony-podle-odborniku-nemaji-na-okraji-prahy-smysl-1z9-/praha-zpravy.aspx?c=A120503_1772776_praha-zpravy_ab

2) Skandální prodej pozemků na Litochlebském náměstí konečně odhalen:
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/byznys-v-rezii-prazskeho-magistratu-jak-prodat-pozemky-za-polovinu?page=0,0

3) Zajímavé články o spolupráci developerů a radních nejen na Praze 11: 
V časopise EURO vyšly dva zajímavé články o úzké vazbě mezi developery a
radnicí
Prahy 11 na téma územního plánování. Pozornosti neušel ani nechvalně proslulý
Jiří Janeček, který je znám svými kontroverzními výroky. Články je možné
stáhnout odtud:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=193:zajimave-lanky-z-eura-o-spolupraci-developer-a-radnich-nejen-na-praze-11&catid=36:nejnovejsi-zpravy&Itemid=60

4) Privatizace obecních bytů a rozepře v ČSSD na Praze 11 (článek v příloze) 

5) Velké lhaní okolo malého bazénu za obrovské peníze:
http://slavikpetrslavik.blog.idnes.cz/c/272062/Velke-lhani-okolo-maleho-bazenu-za-obrovske-penize.html

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:peji-jinimu-mstu-funkni-sportovni-komplex-s-bazenem-ktery-bude-dostupny-obanm-pro-pravidelne-sportovani&catid=36:nejnovejsi-zpravy&Itemid=60

6) Trojmezí uniklo změně územního plánu. Nyní si na něj brousí zuby PPF.
Odkaz na zajímavý článek v časopise EURO:

7) Gratulujeme panu starostovi Mlejnskému k zařazení mezi jiné české “firmy” do
databáze Cosa Nostra:
http://lacosanostra.webnode.cz/famiglia/dalibor-mlejnsky/

S pozdravem,

Vaše o.s. Zelené Roztyly

 

 

15.4.2012

Vážení spoluobčané,

nabízíme vám přehled novinek nejen z Prahy 11:

1) Dne 18.4.2012 - protestní pochod 
"Zahuštění zástavby, sociální ghetta, místo velkého bazénu prašné staveniště,
opuštěné pětipatrové parkovací domy, 2 500 dennodenně hledajících aut možnost
zaparkovat. Mlácená, sledovaná a diskriminovaná opozice. Tunely, podvody,
lži...
"

To, že se tak daří koalici ODS/ČSSD/PP za tiché podpory KSČM, je také naše
chyba! Přijdťe vyjádřit svůj nesouhlas s rozkrádáním a devastací Jižního Města:

18. 4. PROTESTNÍ POCHOD NA RADNICI PRAHY 11 
organizovaný HPP11 a občanskými sdruženími Jižního Města: 

Místa, kde je možno se připojit k pochodu (a orientační časy srazu):

16:30 stanice metra Roztyly
16:30 Litochlebské náměstí – památník padlým
17:00 stanice metra Opatov
17:30 stanice metra Háje
18:00 Úřad MČ v Ocelíkově ulici 

2) Vyšly Jihoměstské noviny č.8 (viz příloha).

3) Radnice Prahy 11 potřebuje naplnit děravou kasu – hodlá na JM zavést modré
parkovací zóny. Máte problémy se zaparkováním? Nyní za to ještě budete platit.
O
takto zásadní věci rozhodla opět pouze Rada MČ, která tvrdí, že komunikuje s
bytovými družstvy a občany.

http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/aktuality-z-prahy-11/jizni-mesto-bude-mit-zony-placeneho-stani.html

http://praha.idnes.cz/praha-11-chce-na-jiznim-meste-modre-zony-vzknou-u-stanic-metra-pre-/praha-zpravy.aspx?c=A120328_144155_praha-zpravy_ab

4) Opozice na Praze 11 neúspěšně iniciovala odvolání starosty:
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/opozice-na-praze-11-neuspesne-iniciovala-odvolani-starosty-20120330.html

5) Oddyseus a komunista (aneb práce Kontrolního výboru MČ Prahy 11),
Blog Petra Lukeš, opozičního zastupitele za HpP11:
http://lukes.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=253476

6) Víte kdo má nejdražší vizitky v Čechách? Aneb, jak radnice Prahy 11 plýtvala
před minulými volbami s obecními penězi:
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/plytvala-praha-11-tesne-pred-minulymi-volbami-s-obecnimi-penezi-20120313.html

7) Mlsná parta řádí na Praze 11 aneb vazby politiků ODS na
developery (viz dokument v příloze)

8) Jarní úklid Trojmezí proběhl v sobotu 14.4. od 14:00:
http://www.sporilov.info/view.php?nazevclanku=jarni-uklid-trojmezi-bude-v-sobotu-po-velikonocich&cisloclanku=2012040005

9) Vývoj kauzy Trojmezí a příběh Renaty Chmelové, které boj za záchranu zeleně
změnil život. Odkaz na video z konference TEDx Prague:
http://www.youtube.com/watch?v=yr6xKMg8iGs&list=PL22FDF7DFFC1936F8&index=14&feature=plpp_video

 

10) Výzva k doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy
Natura 2000. Přispějte k ochraně dolního Labe před nesmyslnou výstvabou jezů: 
http://arnika.org/chrante-labe#signpetition

11) Petice za odstoupení Pavla Béma: 
http://www.prazskeforum.cz/kauzy/odstoupeni-bema 


S pozdravem,
Zelené Roztyly, o. s.

 

 

10.3.2012

Vážení spoluobčané,

nabízíme vám další pravidelný přehled posledních novinek nejen z Roztyl a
Jižního Města:

1) PŘERUŠENÍ POŘIZOVÁNÍ návrhu změny územního plánu Z2722/00 Velké Roztyly: Na
zasedání Výboru pro územní rozvoj zastupitelstva hl.m. Prahy (1.3.2012) byla
tato změna navržena k přerušení. Uvidíme, zda tento návrh potvrdí i
Zastupitelstvo hl.m. Prahy a jaký bude další vývoj kolem Roztyl. 

Veškeré námitky, které proti navrhu změny podalo o.s. Zelené Roztyly (jako
zástupce veřejnosti) a které svým podpisem podpořily stovky místních obyvatel,
nebyly akceptovány. (příloha č.2)

Postoj stávajícího vedení naší radnice (iniciátora změny ÚP) se bohužel po
volbách nezměnil. Přestože Rada MČ vydala oficiální usnesení, že bude
akceptovat
doporučení studie SEA, která posuzovala změnu Velké Roztyly z hlediska vlivu na
životní prostředí, ve prospěch zachování zeleně na Roztylech, na neveřejném
společném jednání dotčených orgánů na Magistrátu opět prosazovala do návrhu
změny další rozšíření zastavitelných ploch! 
(připomínky Městské části ke změně i vypořádání námitek veřejnosti najdete v
příloze emailu, (příloha č.1) 

O jednání Výboru pro územní rozvoj též zde:

http://arnika.org/prazane-si-vymohli-odlozeni-nekolika-zmen-uzemniho-planu


2) Zástavba zeleně jde proti pravidlům města, potvrdil soud. Pokud se magistrát
pokouší změnit územní plán ze zeleně na zastavitelné území, lidé se mohou
obrátit na soud. A nejspíš vyhrají. Přesně to se stalo na Praze 5: 

http://arnika.org/zastavba-zelene-jde-proti-pravidlum-mesta-potvrdil-soud


3) Další možností odporu proti nechtěným stavbám je cesta občanského referenda:

http://www.novinky.cz/domaci/259998-smlouvy-na-nepopularni-stavby-nemohou-zabranit-mistnim-referendum-rozhodl-soud.html?ref=boxD


4) Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo na základě podnětu o.s. Ochrana
Roztyl státní dozor nad úpravou územního plánu na Chodově (kauza Na Výhledu).
Zjistilo, že tato a další úpravy územního plánu jsou nezákonné - nemohla se k
nim vyjádřit veřejnost. Výsledek tohoto rozhodnutí dává všem poškozeným
obyvatelům Prahy naději, že s žalobou proti provedeným úpravám územního plánu
uspějí. Více zde:

http://arnika.org/upravy-uzemniho-planu-prahy-jsou-nezakonne-zjistilo-ministerstvo


5) Hnutí pro Prahu 11 vydalo stanovisko k modro – oranžovému projektu výstavby
sociálních bytů na místech veřejných parkovišť a parkové zeleně
na Jižním
Městě.
Zkráceně: Výstavba sociálních bytů vypadá na první pohled jako lákavá
solidární nabídka stávající koalice. Koncept izolace určitých osob do
samostatných objektů je ale přežitý a ve svém důsledku pro Jižní Město i
ohrožující. Výstavba sociálních domů skutečné potřeby obyvatel nebude řešit,
naopak může vést ke vzniku problematických objektů, které zhorší kvalitu života
stávajících obyvatel.

To, co na Jižním Městě chybí, nejsou sociální byty, ale občanská vybavenost
včetně parkovacích ploch a také městská zeleň. Již dnes je hustota obyvatel
Jižního Města o 50 % vyšší než činí pražský průměr.

Více k uvedené problematice naleznete zde:
www.hpp11.cz
http://www.euro.cz/id/14miihr5njsnd15ywb9ftpm1ua/detail.jsp?id=106710


6) Parkování na Jižním Městě – přestože si výstavbu parkovacích domů přeje
pouze
4,2 % obyvatel Jižního Města, radnice neváhá používat propagandistickou kampaň
na jejich podporu a podporu zavádění modrých rezidenčních zón: 

http://vanderbrugg.blog.idnes.cz/c/246681/Goebbelsuv-duch-byl-spatren-na-uzemi-Prahy-11.html
http://vanderbrugg.blog.idnes.cz/c/243760/Kseftuje-Praha-11-s-mafii.html


7) V Praze jsou tisíce prázdných bytů, které nikdo nechce. Staví se ale dál:

http://praha.idnes.cz/v-praze-jsou-tisice-prazdnych-bytu-ktere-nikdo-nechce-stavi-se-dal-1cf-/praha-zpravy.aspx?c=A120203_1727289_praha-zpravy_jpl


8) Thaiboxer z Jižáku ve službách ABL:
http://www.euro.cz/id/2v6em5lw6gig7ry4vz15j0gp/detail.jsp?id=106736


9) Pro spoluobčany z Hájů – revitalizace pochozí zóny:
http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/aktuality-z-prahy-11/projednani-navrhu-zadani-lokalita-haje.html


10) Dobrý den, ráda bych dostávala Vaše informace a třeba někdy na něco
poukázala ( i u nás je velký problém sociálního bydlení, plánuje se ghettíčko v
jednom velkém baráku: 
a)
http://richterova.blog.respekt.ihned.cz/c1-53227650-na-zaklade-jakych-podkladu-padlo-rozhodnuti-o-prestavbe-za-150-milionu),
b)
http://us2.campaign-archive1.com/?u=5484741d41672c6e10fd53edb&id=b0de251b03&e=[UNIQID]
Zdraví Olga Richterová 


11) Pražský okruh
Podívejte se na informační video iniciativy Za rozumný okruh kolem Prahy.
Pohled
na plánovaný okruh obyvateli Běchovic, Dolních Chaber, Suchdola, Bráníka,
Spořilova, Počernic k vidění zde:
http://www.rozumnyokruh.cz/video-1-prazsky-okruh.html?p=94


12) Informace od kolegů ze Suchdola:
http://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=2707&ln=cz&sc=general


13) Klánovický les opět ohrožen
po loňské zprávě o příznivém obratu v osmiletém úsilí o zachování celistvosti
Klánovického lesa a jeho obraně proti plánu na stavbu golfového areálu přichází
po půl roce studená sprcha. Investor golfového areálu v Klánovickém lese
zahájil
nové řízení na Odboru ochrany prostředí Magistrátu ( OOP MHMP) s cílem prosadit
svůj podnikatelský záměr. Do šibeničního termínu 12.3.2012 je proto potřeba
poslat na OOP MHMP co nejvíce stanovisek k záměru stavby golfového hřiště.
Újezdský STROM o.s.
MUDr Zita Kazdová, členka Výboru. Informace na
www.ujezdskystrom.info.


Zprávy též na www.zeleneroztyly.cz a www.hpp11.cz


Vaše
o.s. Zelené Roztyly

 

29.1.2012

 

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás upozornili na další připravované kácení stromů a keřů na
Roztylech, v prostoru nad curlingovou halou, tj. mezi ulicemi Ryšavého,
Komárkova a Hrdličkova. 

1. Vlastník pozemku podél ul.Ryšavého (pův. obecní pozemek prodán v roce 2007),
Alborg Development a.s., se rozhodl pro dokočení “revitalizace” území vykácením
zbývající zeleně, a to i přesto, že dosud nebylo vydáno pravomocné územní
rozhodnutí na projekt obytné zástavby Bytový park Roztyly, res.schválen návrh
změny územního plánu Z2722/00 Velké Roztyly. Kácení pro investora opět
zajišťuje Jihoměstská majetková, a.s. , tj. sama radnice MČ Praha 11 !!

SETKÁNÍ S ÚŘADEM a zástupci INVESTORA v místě kácení proběhne v ÚTERÝ 31.1. na
rozcestí ulic Hrdličkova a Ryšavého (více viz příloha):
Jedná se o 2 řízení na kácení : 
1) zbývající stromy nad curlingovou halou - sraz v 9h
2) zbytek lesíku v území + porost protihlukového valu - sraz v 10:15 

Přinášíme Vám další důležité informace z Jižního Města: 

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřuje Mlejnského výběrové řízení
na
stavbu “Jedenáctka VS” za 400 mil Kč na základě podezření o diskriminaci
uchazečů či přímo výběrové řízení zadaného na míru pro konkrétního uchazeče".

3. Kontroverzní zástavba sociálních bytů na Praze 11 prosazovaná koalicí na
místech stávajících nedostatkových parkovišť a zelených ploch - podívejte se,
jestli se nemá stavět právě před vaším domem:

http://hpp11.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=170:kontroverzni-zastavba-socialnich-byt-na-praze-11-prosazovana-koalici-na-mistech-stavajicich-nedostatkovych-parkovi-a-zelenych-ploch&catid=36:nejnovejsi-zpravy&Itemid=60

4. Promění se Praha 11 na největší ghetto v Evropě? Aneb pochybná anketa P11 k
parkování v garážových domech.

http://vanderbrugg.blog.idnes.cz/c/241554/Promeni-se-Praha-11-na-nejvetsi-ghetto-v-Evrope.html

5. Megalomanský projekt Sportovního areálu nad Hostivařskou přehradou opět v
procesu posizování EIA (možno podat připomínky do 6.2.2012) - Praha 11 povoluje
developerovi ohnout územní plán dle libosti:

http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/sportoviste-na-praze-11-doplni-hotel-a-byty-738006

6. Dojde z zastavění parku u Ocelíkovy ulice? Developer plánuje zastavění
prosotru bytovým domem se 32 byty a podzemními garážemi.

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=PHA1444P

7. Kontroverzní Jiří Janeček (ODS Praha 11) chce hájit hrdost ODS. Vyzval
primátora Svobodu. Blog Petra Lukeše "Pražská mafie vsadila na chromého koně"
http://lukes.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=233940

8. Na webu Jihoměstské parkovací a.s. se objevily nové studie rekonstrukce
hlídaných parkovišť na Praze 11. Dojde nejdříve k jejich rekonstrukci a posléze
k zastavění parkovacími domy či sociálními byty?

http://www.jmparkovaci.cz/cz/jihomestska-parkovaci-a-s/projekty

9. V časopise Advojka vyšel článek o Velkých Roztylech – tentokrát z nezvyklého
úhlu pohledu developera, který ve hře o změnu územního plánu dle svého
vyjádření sehrál roli “užitečného idiota” (viz příloha).


Vaše

o.s. Zelené Roztyly 

 

4.1.2012

 

Dobrý den,

i v roce 2012 začínáme se zprávami z Roztyl a Jižního Města. 

1) Vyjadřujeme upřímnou radost nad listopadovým politickým zemětřesením na
pražském Magistrátu a gratulujeme panu primátorovi Bohuslavu Svobodovi k
odchodu
hlavních představitelů dlouhodobé mimořádně nešťastné správy Prahy (ODS-ČSSD).

Budeme věřit, že účast TOP 09 v koalici MHMP přinese ukončení všech podezřelých
obchodů s životním prostředím obyvatel Prahy, včetně záměru Velké Roztyly. O.s.
Zelené Roztyly spolupracující s HPP11 i TOP 09 bude nadále usilovat o ukončení
záměru.

Přečtěte si nové programové prohlášení pražské koalice:

http://data.idnes.cz/soubory/praha-zpravy/A111221_HRO_PROGRAMOVPROHLEN.PDF

3) Vyšly Jihoměstské noviny č. 7 – jediné vydání v roce 2011
http://www.hpp11.cz/jmn/JMnoviny_11_2011.pdf


4) Zprávy z Jižního Města a Prahy:

Starosta Mlejnský v roli plagiátora:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/starosta-jizniho-mesta-opsal-diplomovou-praci-vyplyva-z-posudku--970662
(+viz. příloha)

Dočkáme se bazénu na Jižním Městě?
http://praha.idnes.cz/ctvrt-stoleti-slibovany-bazen-na-jiznim-meste-by-mohl-stat-do-dvou-let-1zd-/praha-zpravy.aspx?c=A111101_1677708_praha-zpravy_jpl

Zahraniční pohled na české politické bahno:
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/249498-tydenik-economist-rozebira-ceskou-politiku-je-to-desive-cteni.html

Obnovení videozáznamů ze zastupitelstva se asi brzy nedočkáme:
http://web.volny.cz/noviny/z-domova/clanek/~volny/IDC/185113/kdo-chce-videt-zaznam-jednani-radnice-ma-smulu-protizakonne-volaji-ochranci-dat-.html

Boj za životní prostředí není lehký - protest Spořilováků na
Magistrátu:
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-sporilova-nechce20111125.html

Praha 11 má ráda zvířátka:
http://praha.idnes.cz/praha-bude-mit-novou-minizoo-vznikne-na-jiznim-meste-pck-/praha-zpravy.aspx?c=A111105_133316_praha-zpravy_ab

http://zpravy.idnes.cz/praha-11-ma-obecniho-bacu-praci-si-nasel-na-inzerat-fub-/domaci.aspx?c=A080819_084000_praha_jte

5) Machinace s pozemky na Praze 4 (viz. příloha)


Vše dobré v novém roce 2012 přeje Vám i Praze
o.s. Zelené Roztyly

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář