Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bytový Park Roztyly

 Obytný soubor Na Výhledu (ulice Blatenská / Hrdličkova) ; vizualizace

Horni.Roztyly.vystavba.mapa

Na jaře 2010 bylo v tichosti připraveno výběrové řízení na odprodej pozemků na Roztylech. Jedním z pozemků je jediné veřejné parkoviště, které bylo vybudováno pro domy postavené na konci 80. let 20. stol. východně od ulice Ryšavého. Dalším pozemkem je zelená plocha, která leží mezi ulicí Ryšavého a veřejným parkovištěm. Tato plocha byla původně určena k zástavbě, měly na ní vzniknout do země částečně zapuštěné garáže s travnatými střechami. Garáže měly být součástí občanské vybavenosti postavených domů, tak jako bylo součástí stavby vybudované parkoviště. Třetím pozemkem je místní komunikace, která odděluje zelenou plochu od parkoviště. Jak je zvykem radnice na Praze 11, místní obyvatelé nebyli o ničem informováni. (Zákonu bylo učiněno zadost: záměr byl správnou dobu zveřejněn na úřední desce, pozemky byly označeny čísly parcel.)

Investiční záměr obsahuje 4 bytové domy s cca 261 byty, 2 domy na „zelené ploše“, 2 na současném parkovišti, domy až 9-ti podlažní, v domech na „zelené ploše“ podzemní garáže se 471 stáním, z toho 167 jako náhrada za zrušené parkoviště. Smluvní pokuta při nedodržení investičního záměru činí směšných 5 600 000,- Kč. Může nás napadnout, kolik bytů to představuje -jeden nebo dva? Pozemky komplexu Na Výhledu byly prodány MČ Praha 11 v roce 2010. Prodej všech pozemků byl odhlasován na 34. zasedání ZMČ P11 23.6.2010 za celkovou cenu 50 638 800,-Kč a smlouva o prodeji podepsána: 1.9.2010. Zelená plocha je vedena jako rozvojová a byl jí přiřazen koeficient míry využití území D. Vzápětí po prodeji firma SELEQUNE s. r. o. zažádala o navýšení koeficientu na G (aby mohla stavět větší a mohutnější domy, než povoloval územní plán). Radnice samozřejmě vyhověla, firma získala i požehnání URM, a tak 7. 7. 2011 ke zvýšení koeficientu došlo úpravou územního plánu.

V listopadu 2012 zaslala 3 občanská sdružení a 53 občanů připomínky do zjišťovacího řízení EIA k záměru Obytný soubor Na Výhledu (PHA836). I díky tomuto počtu připomínek bude projekt posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., tj. podrobněji vč. odborného nezávislého posudku. Je to vzkaz fy SELEQUNE, s. r. o., že realizace stavby, kterou si obyvatelé v dotčeném území vůbec nepřejí, nebude tak jednoduchá. O.s. Developer, firma SELEQUNE s. r. o., je 100 % vlastněna firmou Na Výhledu a. s. SELEQUNE s. r. o. byla založena 2. 11. 2009, necelého půl roku před vyhlášením prodeje, do 19. 7. 2010 3x změnila majitele. Ochrana Roztyl děkuje všem občanům, kteří svým vyjádřením pomohli.

V říjnovém vydání Jihoměstských novin jsme ohledně bytového souboru Na Výhledu konstatovali: investor zatím (září 2012) nevyvíjí žádné aktivity a své nově nabyté pozemky nechává bez údržby zarůst ladem. Ve velmi krátkém čase po vydání říjnového čísla Jihoměstských novin nabrala situace kolem projektu rychlý spád. V listopadu 2012 podal investor záměr Obytný soubor Na Výhledu (PHA836) do zjišťovacího řízení EIA. Připomínky k záměru zaslali mimo dotčených orgánů státní správypovinných organizaci 3 občanská sdružení a 53 občanů. Zřejmě i díky tomuto počtu připomínek závěr zjišťovacího řízení ze 8.1.2013 zní: bude projekt Obytný soubor Na Výhledu bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., tj. podrobněji posuzován v rámci veřejně projednané dokumentace EIA oponované nezávislým odborným posudkem. Občanské sdružení Ochrana Roztyl děkuje všem občanům, kteří svým postojem pomohli, k tomuto výsledku. Je to sice zatím nepatrný úspěch, ale investor musí nyní připravit finančně a časově náročnou dokumentaci, ke které se doufejme po jejím zveřejnění vyjádří zase velké množství lidí. Je to též vzkaz fy SELEQUNE, s. r. o., A investor snad pochopí, že realizace tohoto záměru, který si obyvatelé v dotčeném území vůbec nepřejí, nebude tak jednoduchá, jak plánovala.

o.s. Ochrana Roztyl, RNDr. Zuzana Malá